Monday, March 19, 2012

:::

Jag åt ingen mat igår. Jag praktiserar ofrivillig självsvält. Jag somnade ödesmättad.

No comments:

Post a Comment